Nikon Club Nederland is de grootste onafhankelijke camera merken club van Europa. Ze hebben diverse partnerships met retailers en andere partijen, verbonden aan de fotografie in Nederland. Vier keer per jaar brengen ze een magazine uit.


Tino van Dam staat in het decembernummer van 2023 met een artikel over ‘Om de hoek fotografie’. Hierin bepleit hij dat je eigen woonplaats ook heel interessant is om te fotograferen. Het artikel beslaat 2 pagina’s en bevat foto’s van Oud Rijswijk, de SW Churchilllaan, het Overvoordebos en het Wilhelminapark.